Onze visie

 

 

SPELEN en LEREN


Wij spelen en leren. Wij zien de kracht van spelenderwijs leren en stemmen het activiteiten- en onderwijsaanbod af op het kind. Wij ontwikkelen zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, talenten en inzicht in eigen mogelijkheden. Wij leren kinderen keuzes maken binnen een uitdagende situatie waarin zelfstandig SPELEN en LEREN afgewisseld en aangevuld wordt door gestuurd en begeleid leren. Wij leren te reflecteren en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dit legt de basis voor een leven lang leren.


VEILIG en SAMEN


Wij zijn veilig en samen. Ons Kindcentrum streeft een positieve relatie na met de kinderen en de ouders, verzorgers. We scheppen een sfeer, waarbij elk kind geaccepteerd wordt, ongeacht uiterlijk, taal, culturele of godsdienstige achtergrond. Dit doen we door gezamenlijke verantwoordelijkheid, veiligheid en respect uit te dragen in ons kindcentrum.
Daarnaast staan wij voor een positieve benadering, door te ontmoeten, samen te delen en samen te werken.


NIEUWSGIERIG en BELEVEN


Wij zijn nieuwsgierig en willen beleven. De huidige samenleving vraagt om nieuwe vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken, creativiteit in denken en doen, filosoferen, onderzoeken en zelfsturing. Wij bieden dit aan in een rijke leeromgeving. Een omgeving die de kinderen betrokken en gemotiveerd maakt om te leren en waarbij de interactie gestimuleerd wordt.


ZELFSTANDIG en TOEKOMSTGERICHT


Wij zijn zelfstandig en toekomstgericht. Wij leren leren, wij leren zelfstandig te zijn en om te gaan met verantwoordelijkheden, we leren samenwerken en effectief om te gaan met onze tijd. Middels reflectie optimaliseren we de ontwikkeling. Wij stemmen het aanbod zo optimaal mogelijk af, op ieder individu. Wij leren kinderen eigenaar te zijn over hun leerproces. Dit om goed voorbereid te zijn op de snel veranderende maatschappij.

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.