Onze identiteit

Met ingang van 4 september 2017 zijn wij gestart als samenwerkingsschool in Veenhuizen. Twee scholen, te weten CBS De VeenSter en OBS De Vlinderhof zijn samen verder gegaan, aangesloten bij de stichting CKC Drenthe. In de aanloop naar deze samenwerkingsschool is door verschillende werkgroepen gesproken over de identiteit. Na goed overleg is er gekomen tot een plan van aanpak, voor onze school.
Het vormgeven van de identiteit, uitgangspunten en gemaakte afspraken die opgenomen zijn in het fusierapport: Levensbeschouwelijke identiteit.

Het samenvoegen van een openbare en een christelijke school tot één gezamenlijke samenwerkingsschool vraagt vanzelfsprekend extra aandacht voor de invulling van de levensbeschouwelijke identiteit van deze school.
De uit ouders, directies en teamleden van beide scholen samengestelde Werkgroep Identiteit heeft zich over dit thema gebogen.
Binnen deze werkgroep is op een respectvolle wijze met elkaar van gedachten gewisseld over wat voor plek de levensbeschouwelijke identiteit in de dagelijkse praktijk in het onderwijs in zou moeten nemen. De werkgroep heeft zich daarvoor ook georiënteerd op inmiddels al elders opgedane ervaringen binnen samenwerkingsscholen. Aan de hand van een door de werkgroep opgestelde kijkwijzer werden de bevindingen van deze schoolbezoeken met elkaar uitgewisseld. Dit alles heeft bijgedragen aan het inhoudelijke eindadvies van deze werkgroep, dat door de stuurgroep is overgenomen.
 

De praktijk

Iedere woensdag vinden de gescheiden LEVO-lessen plaats. De overige lessen plannen de leerkrachten zelf in binnen de schoolweek.
De invulling van de vieringen worden voorafgaand besproken in de ID-commissie. De OR en de leerkrachten nemen de uitvoerende taken op zich.
In de praktijk worden voor de gemengde LEVO lessen de spiegelverhalen van de methode Trefwoord gebruikt. Voor de groep leerlingen waarvan de ouders gekozen hebben voor christelijk godsdienstig vormend onderwijs worden bij de gescheiden lessen de bijbelverhalen van de methode Trefwoord gebruikt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.